Harmonogram

Lp.

Data/Termin

Działanie

Wykonawca/Uwagi

 

 

 

 

1.

od 12.10.2020 r. do 14.10.2020 r.

Akcja informacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego.

Referat Promocji i Sportu, Sekretarz gminy.

 

 

 

 

2.

19.10.2020 r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego gminy Drawsko Pomorskie na 2021 r. przez mieszkańców, ogłoszenie harmonogramu procedury tworzenia budżetu obywatelskiego

Burmistrz Drawska Pomorskiego, Sekretarz gminy, Referat Promocji i Sportu.

 

 

 

 

3.

od 20.10.2020 r.

do 30.10.2020 r.

Okres składania zgłoszeń projektów do budżetu obywatelskiego gminy Drawsko Pomorskie na 2021 r. przez mieszkańców

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

 

 

 

 

4.

od 20.10.2020r.

do 26.10.2020r.

 

Okres zgłaszania się członków do Komisji Budżetu Obywatelskiego

Referat Promocji i Sportu, Sekretarz gminy.

 

 

 

 

5.

od 2.11.2020 r

do 13.11.2020 r.

Weryfikacja formalna złożonych zgłoszeń projektów. Dokonanie analizy techniczno - finansowej i oceny możliwości realizacji złożonych projektów przez komisję ds. budżetu obywatelskiego z pomocą merytoryczną wskazanych przez komisję odpowiednich komórek i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku niejasności dotyczących treści zgłaszania

Komisja ds. budżetu obywatelskiego i wskazane komórki organizacyjne urzędu.

 

 

 

 

6.

od 16.11.2020 r.

do 18.11.2020 r.

Zatwierdzenie wyników analiz i ocen przez Burmistrza Drawska Pomorskiego. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców wraz z ich kosztem szacunkowym, poprzez umieszczenie listy na stronie internetowej gminy Drawsko Pomorskie www.drawsko.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

Burmistrz Drawska Pomorskiego, Sekretarz gminy, Referat Promocji i Sportu.

 

 

 

 

7.

od 18.11.2020 r.

do 20.11.2020 r.

Przygotowanie strony  internetowej z systemem do głosowania drogą elektroniczną przez mieszkańców w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Drawsko Pomorskie w 2021 r. oraz przygotowanie punktu do głosowania, informacja Urząd Miejski ul. Sikorskiego 41. Podanie do publicznej wiadomości informacji o formach głosowania i punkcie do głosowania pisemnego przez mieszkańców.

Sekretarz gminy, Referat Promocji i Sportu.

 

 

 

 

8.

od 30.11.2020 r.

do 11.12.2020 r.

Głosowanie przez mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2021 roku, w formie elektronicznej lub w formie pisemnej w punkcie informacji w godzinach pracy urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

Komisja ds. budżetu obywatelskiego.

 

 

 

 

9.

15.12.2020 r.

Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców nad projektami do Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. ze wskazaniem kwot i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim lub jednostek organizacyjnych gminy Drawsko Pomorskie odpowiedzialnych za ich realizację.

Burmistrz Drawska Pomorskiego.