Pytania i odpowiedzi

Jak głosować ?

1. W celu oddania głosu należy kliknąć "Logowanie" w prawym górnym rogu aplikacji do głosowania:

 

2. Nadaj swójidentyfikator (dowolny ciąg znaków). Po uzupełnieniu danych należy zapoznać się z oświadczeniem , potwierdzić oraz zalogować:

 

3. W kolejnym kroku należy wpisać swój numer telefonu i wpisać otrzymany kod do głosowania:

4. Dopiero wówczas  aktywują się przyciski "oddaj głos", które znajdują się przy każdym projekcie. 

 

 

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, tym samym współdecydując o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Określa wydzieloną część budżetu samorządu terytorialnego (najczęściej budżetu miasta), w ramach którego wyznaczona odgórnie kwota wydatków przeznaczona jest na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczeństwo lokalne (indywidualnie lub przez odpowiednie organizacje).
W procesie tym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec miasta może decydować o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu. Oznacza to, że obywatele zgłaszają swoje projekty, a później poprzez głosowanie ustalają, co jest dla nich najlepsze.

Jakie akty prawne dotyczą budżetu obywatelskiego?

Wszystkie niezbędne dokumenty, materiały i pliki zamieszczone zostały w menu Dokumenty